บริการของเรา

ดูดส้วม - สูบส้วม - สูบไขมัน - น้ำเสีย - สูบกากเลน - ตะกอน - สูบโคน - สูบล้างบ่อน้ำเสีย - ลอกท่อระบายน้ำ - ซ่อมท่อ - แก้ไขการอุดตัน ของท่อระบายน้ำต่างๆ - ท่อตัน - ส้วมตัน - อ่างล้างหน้าตัน - ท่อน้ำฝนตัน - ซิ้งล้างจานตัน - บ่อพักไขมันตัน - และปัญหากลิ่นเหม็น - ห้องน้ำเต็มเร็ว - ล้างบ่อปลา

ขนาดรถบรรทุก
มีขนาด3.5คิว และ9คิว

เขตพื้นที่บริการ
กรุงเทพ-และปริมณทล ให้บริการ 24-ชั่วโมง

ให้บริการตั้งแต่
บ้าน อาคาร บริษัท โรงงาน

ผลงานที่เคยผ่านมา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ห้าง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า สนามบินดอนเมือง กระทรวงสาธารณสุข โรงแรม และอาคารสำนักงานต่างๆ

© 2015 sittichaiservice.com All Rights Reserved.