บริการของเรา

ดูดส้วม - สูบส้วม - สูบไขมัน - น้ำเสีย - สูบกากเลน - ตะกอน - สูบโคน - สูบล้างบ่อน้ำเสีย - ลอกท่อระบายน้ำ - ซ่อมท่อ - แก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำต่างๆ - ท่อตัน - ส้วมตัน - อ่างล้างหน้าตัน - ท่อน้ำฝนตัน - ซิ้งล้างจานตัน - บ่อพักไขมันตัน - และปัญหากลิ่นเหม็น - ห้องน้ำเต็มเร็วเต็มเร็ว - ล้างบ่อปลา

ขนาดรถบรรทุก
มีขนาด 4 คิว และ 10 คิว

ให้บริการตั้งแต่
บ้าน อาคาร บริษัท โรงงาน สำนักงานหน่วยงานรัฐและอื่นๆ

ผลงานที่เคยผ่านมา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ห้าง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า สนามบินดอนเมือง กระทรวงสาธารณสุข โรงแรม และอาคารสำนักงานต่างๆ

พนักงานผ่านการฝึกอบรมทำงานในที่อับอากาศ Confined space